česky english

Zubní implantáty

Snaha nahradit ztracené zuby se objevuje již ve starověku v podobě náhrady ztraceného chrupu různými materiály včetně náhrady zubu chrupem jiného člověka. Použitím materiálů jako je Titan lze dnes dosáhnout adekvátní funkční i estetické náhrady ztracených zubů. Implantáty se liší použitými slitinami titanu, tvarem a úpravou povrchu. Důležitým kritériem pro volbu vhodného imlantátu nejsou jen tyto vlastnosti, ale i historie daného typu implantátu, to je kolik let je užíván k náhradě chrupu, počet užitých implantátů, počet vhojených implantátů bez komplikací, nebo naopak množství ztracených, odhojených implantátů.

Podmínky pro implantaci

Ne vždy jsou podmínky pro implantaci ideální. Kromě celkového zdravotní stavu pacienta může být překážkou i nedostatek kosti v místě plánovaného zavedení implantátu. Moderní stomatologie nabízí řešení i v těchto případech. Je to doplnění kosti, např. sterilní kostí bovinní zbavené proteinů tak, aby nealergizovala a nezpůsobila pacientovi jiné zdravotní problémy.

Cíle implantologa

Cílem každého implantologa je nahradit chrup tak, aby byl pacient spokojen. V našem pojetí to znamená, aby samotný výkon byl pro pacienta co nejméně traumatizující, v lokální anestezii, bez bolesti, s minimem pooperačních komplikací typu bolest, otok atd., a aby implantát po zhotovení korunky plně vyhovoval funkčně i esteticky.

Ambulantní zákrok

Zákrok se provádí ambulantně – pacient po zákroku odchází domů. Na přání pacienta je možné jej provést s použitím Entonoxu.

Ústní hygiena

Po implantaci, stejně jako u vlastního chrupu, je nutné dbát na ústní hygienu, aby nedošlo ke zbytečné ztrátě zavedeného implantátu z důvodu nedostatečné péče.

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka u implantologa slouží k analýze podmínek pro implantaci, to je k posouzení celkové zdravotního stavu pacienta, zhodnocení stavu kosti v místě implantace, posouzení dentální hygieny.Nezbytnou součástí je rtg snímek čelistí.

Překážky zákroku

Dočasnou překážkou pro tento zákrok jsou infekční onemocnění, např. nachlazení, viróza, afty, opar rtu apod. Preventivně jsou pacientovi ordinovány několik dní před zákrokem antibiotika a rovněž několik dní po zákroku.

 Kontaktní informace

Adresa:

Libušino údolí 200/66, Brno – Kohoutovice
Tel.: +420 547 214 444
E-mail: info@rovodent.cz
www.rovodent.cz

Ordinační hodiny

Po:   9.00 – 18.00

Út:    9.00 – 16.00

St:    9.00 – 16.00

Čt:    9.00 – 18.00

Pá:   9.00 – 14.00

Kde nás najdete

mapa


MasterCard, Visa Přijímáme platební karty